Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Bảng thu mua linh kiện hư củ xác cho ai ko có nhu cầu sử dụng nữa
Giá tính từ 01/07/2022

 • Main H61-B75 =90k (chip ko mẻ)
 • Main H81-B85 =120k (chip ko mẻ)
 • Main H110-B150M =120k (chip ko mẻ)
 • Main H55 =30k (chip ko mẻ)
 • Vga 420/430/440/630/650/730/740 D3 1G-2G =20k (chip ko mẻ)
 • Vga 630/350/730/740 D3 2G =30k (chip ko mẻ)
 • Vga 730 2G D5 =120k (chip ko mẻ)
 • Vga 730 1G D5 =90k (chip ko mẻ)
 • Vga 750 1G D5 =150k (chip ko mẻ)
 • Vga 750 2G D5 =170k (chip ko mẻ)
 • Vga 750ti 2G D5 =250k (chip ko mẻ)
 • Vga R5570/6570 D3 1G-2G =20k (chip ko mẻ)
 • Vga 7730 1G D5 =20k (chip ko mẻ)
 • Vga 7730 2G D5 =30k (chip ko mẻ)
 • Vga 7750 1G D5 =70k (chip ko mẻ)
 • Vga 7770 1G D5 =80k (chip ko mẻ)
 • Vga RX460/560 4G D5 =200k (chip ko mẻ)
 • Thanh lý cơ quan ,trường học ,tiệm net ,......

 

Và nhiều loại cần pm qua zalo: 0909655605 Danh.

 

Thank all đã xem.