Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
120 Gò Xoài, F. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Máy bộ Hp

vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i7-3770_thumb_09242019_102420.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng I7-3770
MSP: PD-201999102338
5,500,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i7-2600_thumb_09232019_102333.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng I7-2600
MSP: PD-201999102210
4,800,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i5-3470_thumb_09212019_102102.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng i5-3470
MSP: PD-201999101950
3,800,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i5-2500_thumb_09182019_101809.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng I5-2500
MSP: PD-201999101642
3,000,000đ3,200,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i3-3240_thumb_09162019_101638.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng I3-3240
MSP: PD-201999101537
2,900,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-i3-2120_thumb_09192019_101905.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng I3-2120
MSP: PD-201999101815
2,600,000đ2,900,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-van-phong-hp-6300-dong-g2030_thumb_09152019_101532.jpg
Máy bộ văn phòng Hp 6300 dòng G2030
MSP: PD-201999101425
2,000,000đ2,300,000đ