Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-12_thumb_19042022_100448.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I5 6500
MSP: PD-2022101910118
4,700,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp15-dell-chip-celeron-g3930_thumb_19552022_105502.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I3-6100
MSP: PD-20221019105125
4,300,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp11-dell-chip-i7-4770_thumb_20252022_022530.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I7 4770
MSP: PD-20221020142149
4,700,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp10-dell-chip-i5-4570_thumb_20212022_022137.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I5 4570
MSP: PD-20221020141758
4,200,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-14_thumb_19182022_101806.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I3 4150
MSP: PD-2022101910174
3,700,000đ4,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-13_thumb_19162022_101606.jpg
Bộ VP-DELL-Chip Pentium G3250
MSP: PD-2022101910124
3,500,000đ4,200,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp01-hp-chip-i5-3470_thumb_20202022_012015.jpg
Bộ VP-HP-Chip Pentium G5400
MSP: PD-20221020131648
5,000,000đ5,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i7-4770-ram-4g-ssd-120g_thumb_29032022_040332.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G
MSP: PD-202282916045
3,600,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i7-4770-ram-8g-ssd-240g_thumb_29082022_040817.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202282916538
3,000,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i5-4570-ram-8g-ssd-240g_thumb_29592022_035945.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-2022829155621
2,400,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i3-4150-ram-8g-ssd-240g_thumb_29462022_034659.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-2022829154249
2,000,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-g3250-ram-4g-ssd-120g_thumb_29452022_024530.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 8G, SSD 120G
MSP: PD-2022829144243
1,800,000đ2,300,000đ