Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Dell/Hp Thế Hệ 6-7

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i7-7700-ram-8g-ssd240_thumb_20162022_121636.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I7-7700, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112012134
4,500,000đ5,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i7-6700-ram-8g-ssd240_thumb_20112022_121138.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I7-6700, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112012730
3,800,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i5-7500-ram-8g-ssd240_thumb_20022022_120245.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I5-7400, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112011598
3,500,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i5-6500-ram-8g-ssd240_thumb_20582022_115834.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I5-6500, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120115434
2,700,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i3-7100-ram-8g-ssd240_thumb_20462022_114621.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I3-7100, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120114148
2,600,000đ3,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i3-6100-ram-8g-ssd240_thumb_20412022_114120.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I3-6100, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120113652
2,400,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-g4400-ram-4g-ssd120_thumb_20062022_110603.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff G4400, Ram 8G, SSD120
MSP: PD-202211201111
1,800,000đ2,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-7700-ram-8g-ssd-240g_thumb_04252022_022502.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 512G
MSP: PD-202264142025
4,800,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-6700-ram-4g-ssd-120g_thumb_04172022_021710.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 6700, Ram 16G, SSD 512G
MSP: PD-202264141434
4,500,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-6700-ram-8g-ssd-240g_thumb_04202022_022015.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264141718
4,000,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-7500-ram-8g-ssd-240g_thumb_04142022_021423.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 7400, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264141211
3,500,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i5-6500-ram-8g-ssd-240g_thumb_04112022_021120.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-20226414829
3,000,000đ4,000,000đ