Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Dell/Hp Thế Hệ 6-7

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i5-6500-ram-4g-ssd-120g_thumb_04062022_020609.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-2022641444
3,000,000đ3,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-7100-ram-8g-ssd-240g_thumb_04032022_020331.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-20226414131
3,200,000đ3,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-6100-ram-8g-ssd-240g_thumb_04002022_020022.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264135648
2,600,000đ3,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-6100-ram-4g-ssd-120g_thumb_04542022_015431.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-202264135042
2,300,000đ3,000,000đ