Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Văn Phòng Dell 3010/7010 95%

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i7-3770-ram-8g-ssd-240g_thumb_04242022_042459.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF, Core i7 3770, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264162155
5,200,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i7-2600-ram-4g-ssd-120g_thumb_04212022_042145.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF Core i7 2600, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-202264161836
4,300,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i5-3470-ram-8g-ssd-240g_thumb_04182022_041816.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF, Core i5 3470, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264161454
4,300,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i5-2400-ram-4g-ssd-120g_thumb_04142022_041434.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-20226416109
3,500,000đ3,800,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i3-2100-ram-4g-ssd-120g_thumb_04092022_040949.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF Core i3 2100, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-20226416714
3,200,000đ3,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-bo-tinh-dell-7010-sff-core-i3-3220-ram-8g-ssd-240g_thumb_04062022_040616.jpg
Máy bộ tính Dell 7010 SFF, Core i3 3220, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-20226416236
3,800,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i5-2400-ram-4g-hdd-250g_thumb_04022022_040211.jpg
Máy tính bộ Dell 7010 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 250G
MSP: PD-202264155822
3,100,000đ3,400,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-core-i3-2100-ram-4g-hdd-250g_thumb_04482022_034812.jpg
Máy tính bộ DELL 7010 SFF, Core i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G
MSP: PD-202264154411
2,800,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7010-sff-g2020-2-9ghz-ram-4g-hdd-250g_thumb_04512022_035137.jpg
Máy tính bộ DELL 7010 SFF, G2020 2.9Ghz, Ram 4G, Hdd 250G
MSP: PD-20226415382
2,500,000đ3,000,000đ