Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Văn Phòng Dell 3020/7020 95%

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i7-4770-ram-4g-ssd-120g_thumb_29032022_040332.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 16G, SSD 512G
MSP: PD-202282916045
3,600,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i7-4770-ram-8g-ssd-240g_thumb_29082022_040817.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i7 4770, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202282916538
3,000,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i5-4570-ram-8g-ssd-240g_thumb_29592022_035945.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i5 4570, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-2022829155621
2,400,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-core-i3-4150-ram-8g-ssd-240g_thumb_29462022_034659.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 Core i3 4150, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-2022829154249
2,000,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-g3250-ram-4g-ssd-120g_thumb_29452022_024530.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 8G, SSD 120G
MSP: PD-2022829144243
1,800,000đ2,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-3020-g3250-ram-4g-hdd-250g_thumb_29372022_013702.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3020 G3250, Ram 4G, HDD 250G
MSP: PD-2022829133134
1,650,000đ2,000,000đ