Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Văn Phòng Dell 3050/7050 95%

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-7700-ram-8g-ssd-240g_thumb_04252022_022502.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 7700, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264142025
6,000,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-6700-ram-8g-ssd-240g_thumb_04202022_022015.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 6700, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264141718
5,500,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i7-6700-ram-4g-ssd-120g_thumb_04172022_021710.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i7 6700, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-202264141434
5,600,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-7500-ram-8g-ssd-240g_thumb_04142022_021423.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 7500, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264141211
5,000,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i5-6500-ram-8g-ssd-240g_thumb_04112022_021120.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 6500, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-20226414829
4,500,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i5-6500-ram-4g-ssd-120g_thumb_04062022_020609.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i5 6500, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-2022641444
4,000,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-7100-ram-8g-ssd-240g_thumb_04032022_020331.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 7100, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-20226414131
4,200,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-6100-ram-8g-ssd-240g_thumb_04002022_020022.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 6100, Ram 8G, SSD 240G
MSP: PD-202264135648
3,900,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-dell-7050-sff-core-i3-6100-ram-4g-ssd-120g_thumb_04542022_015431.jpg
Máy Tính Bộ Dell 3050/7050 sff Core i3 6100, Ram 4G, SSD 120G
MSP: PD-202264135042
3,500,000đ4,000,000đ