Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Văn Phòng Hp 400 G4 95%

vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i7-7700-ram-8g-ssd240_thumb_20162022_121636.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I7-7700, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112012134
6,000,000đ6,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i7-6700-ram-8g-ssd240_thumb_20112022_121138.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I7-6700, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112012730
5,500,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i7-6700-ram-4g-ssd120_thumb_20072022_120712.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I7-6700, Ram 4G, SSD120
MSP: PD-202211201239
5,600,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i5-7500-ram-8g-ssd240_thumb_20022022_120245.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I5-7500, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-2022112011598
5,0,00,,000đ5,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i5-6500-ram-8g-ssd240_thumb_20582022_115834.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I5-6500, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120115434
4,500,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i5-6500-ram-4g-ssd120_thumb_20532022_115351.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I5-6500, Ram 4G, SSD120
MSP: PD-20221120115027
4,000,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i3-7100-ram-8g-ssd240_thumb_20462022_114621.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I3-7100, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120114148
4,200,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i3-6100-ram-8g-ssd240_thumb_20412022_114120.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I3-6100, Ram 8G, SSD240
MSP: PD-20221120113652
3,900,000đ4,400,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-i3-6100-ram-4g-ssd120_thumb_20332022_113337.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff I3-6100, Ram 4G, SSD120
MSP: PD-20221120112847
3,500,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-bo-hp-400-g4-sff-g4400-ram-4g-ssd120_thumb_20062022_110603.jpg
Máy Tính Bộ Hp 400 G4 sff G4400, Ram 4G, SSD120
MSP: PD-202211201111
3,200,000đ3,500,000đ