Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Nguyên Bộ PC Đồng Bộ Dell Hp Dưới 5tr

vitinhphuongdanh_bo-vp15-dell-chip-celeron-g3930_thumb_19552022_105502.jpg
Bộ VP15-DELL-Chip Celeron G3930
MSP: PD-20221019105125
5,000,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-14_thumb_19182022_101806.jpg
Bộ VP14-DELL-Chip I3 4150
MSP: PD-2022101910174
4,500,000đ4,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-13_thumb_19162022_101606.jpg
Bộ VP13-DELL-Chip Pentium G3250
MSP: PD-2022101910124
3,900,000đ4,200,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-12_thumb_19042022_100448.jpg
Bộ VP12-DELL-Chip Pentium G3250
MSP: PD-2022101910118
3,500,000đ3,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-11_thumb_19382022_093810.jpg
Bộ VP11-DELL-Chip I5 2400
MSP: PD-2022101993330
5,000,000đ5,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-10_thumb_19332022_093313.jpg
Bộ VP10-DELL-Chip I3 2100
MSP: PD-2022101992858
4,700,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-09_thumb_19282022_092832.jpg
Bộ VP09-DELL-Chip I5 2400
MSP: PD-2022101992351
4,600,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-08_thumb_19102022_091013.jpg
Bộ VP08-DELL-Chip I3 2100
MSP: PD-202210199454
4,300,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-07_thumb_19032022_090355.jpg
Bộ VP07-DELL-Chip Pentium G2020
MSP: PD-202210198588
4,000,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-pd-i5-2400_thumb_19222022_082248.jpg
Bộ VP06-HP-Chip I5 2400
MSP: PD-202210198182
4,300,000đ4,600,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-pd-05_thumb_19172022_081752.jpg
Bộ VP05-HP-Chip I3 2100
MSP: PD-2022101981344
4,000,000đ4,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-pd-04_thumb_19122022_081255.jpg
Bộ VP04-HP-Chip Pentium G2020
MSP: PD-202210198840
3,700,000đ4,000,000đ