Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Nguyên Bộ PC Đồng Bộ Dell Hp Dưới 5tr

vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-12_thumb_19042022_100448.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I5 6500
MSP: PD-2022101910118
4,700,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp15-dell-chip-celeron-g3930_thumb_19552022_105502.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I3-6100
MSP: PD-20221019105125
4,300,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp11-dell-chip-i7-4770_thumb_20252022_022530.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I7 4770
MSP: PD-20221020142149
4,700,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp10-dell-chip-i5-4570_thumb_20212022_022137.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I5 4570
MSP: PD-20221020141758
4,200,000đ5,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-14_thumb_19182022_101806.jpg
Bộ VP-DELL-Chip I3 4150
MSP: PD-2022101910174
3,700,000đ4,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp-dell-13_thumb_19162022_101606.jpg
Bộ VP-DELL-Chip Pentium G3250
MSP: PD-2022101910124
3,500,000đ4,200,000đ