Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Nguyên Bộ PC Đồng Bộ Dell Hp Trên 5tr

vitinhphuongdanh_bo-vp11-dell-chip-i7-4770_thumb_20252022_022530.jpg
Bộ VP11-DELL-Chip I7 4770
MSP: PD-20221020142149
6,800,000đ7,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp10-dell-chip-i5-4570_thumb_20212022_022137.jpg
Bộ VP10-DELL-Chip I5 4570
MSP: PD-20221020141758
6,200,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp09-dell-chip-i5-4570_thumb_20172022_021708.jpg
Bộ VP09-DELL-Chip I5 4570
MSP: PD-2022102014130
5,600,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp08-dell-chip-i3-4150_thumb_20112022_021152.jpg
Bộ VP08-DELL-Chip I3 4150
MSP: PD-2022102014650
5,600,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp07-dell-chip-i7-3770_thumb_20012022_020123.jpg
Bộ VP07-DELL-Chip I7 3770
MSP: PD-20221020135726
7,200,000đ7,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp06-dell-chip-i7-2600_thumb_20562022_015609.jpg
Bộ VP06-DELL-Chip I7 2600
MSP: PD-2022102013525
6,300,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp05-dell-chip-i5-3470_thumb_20512022_015107.jpg
Bộ VP05-DELL-Chip I5 3470
MSP: PD-20221020134829
6,300,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp04-dell-chip-i3-3220_thumb_20442022_014435.jpg
Bộ VP04-DELL-Chip I3 3220
MSP: PD-20221020134025
5,800,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp03-hp-chip-i7-3770_thumb_20382022_013838.jpg
Bộ VP03-HP-Chip I7 3770
MSP: PD-20221020133443
6,900,000đ7,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp02-hp-chip-i7-2600_thumb_20342022_013428.jpg
Bộ VP02-HP-Chip I7 2600
MSP: PD-20221020133010
6,000,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp01-hp-chip-i5-3470_thumb_20202022_012015.jpg
Bộ VP01-HP-Chip I5 3470
MSP: PD-20221020131648
6,000,000đ6,300,000đ