Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-10-15-acc-_thumb_16422022_094240.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-20199995947
10,000,000đ10,300,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-10-15-acc-_thumb_16432022_094337.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-201996121411
11,000,000đ11,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-20-25-acc-_thumb_16442022_094459.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (20-25 Acc)
MSP: PD-201992893518
15,000,000đ15,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-12100f_thumb_20482022_084823.jpg
Case Games I3-12100F
MSP: PD-2022620204556
8,200,000đ8,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-10100f_thumb_07002022_020040.jpg
Case Games I3-10100F
MSP: PD-202267135820
6,500,000đ6,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-9100f_thumb_07342022_013412.jpg
Case Games I3-9100F
MSP: PD-202267132757
5,800,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-8100_thumb_07192022_011952.jpg
Case Games I3-8100
MSP: PD-202267131752
5,500,000đ5,700,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-7100_thumb_07492022_124923.jpg
Case Games I3-7100
MSP: PD-202267124535
4,500,000đ4,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-test_thumb_07392022_113929.jpg
Case Games I3-6100
MSP: PD-20226793511
4,200,000đ4,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-750ti-2g_thumb_20442022_104421.jpg
Case I5-9400F + 750ti 2G
MSP: PD-2022620224124
8,700,000đ8,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-8400-8500-750ti-2g_thumb_20312022_103131.jpg
Case I5-8400/8500 + 750ti 2G
MSP: PD-2019124132454
8,700,000đ9,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-1060-3g_thumb_16442022_084404.jpg
Case I5-7500 + 750ti 2G
MSP: PD-202223104940
7,600,000đ8,000,000đ