Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
120 Gò Xoài, F. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-5-7-acc-_thumb_28002019_090016.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (5-7 Acc)
MSP: PD-201996121126
6,700,000đ7,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-nox-15-20-acc_thumb_09012019_100144.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-20199995947
10,000,000đ10,300,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-nox-10-12-acc_thumb_06162019_121647.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-201996121411
11,000,000đ11,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-20-25-acc-_thumb_28372019_093735.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (20-25 Acc)
MSP: PD-201992893518
15,000,000đ15,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i5-4570_thumb_26402019_104053.jpg
Case Games i5-4570
MSP: PD-20199410470
7,400,000đ7,500,000đ
vitinhphuongdanh_may-tinh-choi-games-i7-socket-1155_thumb_26142019_101440.jpg
Case Games G3450
MSP: PD-20199612645
3,300,000đ3,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-g4560_thumb_26012019_110117.jpg
Case Games G4560
MSP: PD-2019926105947
4,700,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games_thumb_26192019_091955.jpg
Case Games I3-3240
MSP: PD-201992691731
3,400,000đ3,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-4160_thumb_26222019_102206.jpg
Case Games I3-4150
MSP: PD-2019926101756
4,300,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-7100_thumb_26062019_110621.jpg
Case Games I3-7100
MSP: PD-201992611434
6,200,000đ6,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-02_thumb_26362019_093637.jpg
Case Games I5-3470
MSP: PD-201992693258
4,500,000đ4,700,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-03_thumb_26462019_094630.jpg
Case Games I7-3770
MSP: PD-201996113139
7,300,000đ7,500,000đ