Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
120 Gò Xoài, F. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case chuyên Games Nox-Đồ Họa-Render-Chrome

vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-5-7-acc-_thumb_28002019_090016.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (5-7 Acc)
MSP: PD-201996121126
6,700,000đ7,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-nox-15-20-acc_thumb_09012019_100144.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-20199995947
10,000,000đ10,300,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-nox-10-12-acc_thumb_06162019_121647.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-201996121411
11,000,000đ11,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-20-25-acc-_thumb_28372019_093735.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (20-25 Acc)
MSP: PD-201992893518
15,000,000đ15,500,000đ