Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Games I3

vitinhphuongdanh_case-games-i3-12100f_thumb_20482022_084823.jpg
Case Games I3-12100F
MSP: PD-2022620204556
8,200,000đ8,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-10100f_thumb_07002022_020040.jpg
Case Games I3-10100F
MSP: PD-202267135820
6,500,000đ6,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-9100f_thumb_07342022_013412.jpg
Case Games I3-9100F
MSP: PD-202267132757
5,800,000đ6,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-8100_thumb_07192022_011952.jpg
Case Games I3-8100
MSP: PD-202267131752
5,500,000đ5,700,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-7100_thumb_07492022_124923.jpg
Case Games I3-7100
MSP: PD-202267124535
4,500,000đ4,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-test_thumb_07392022_113929.jpg
Case Games I3-6100
MSP: PD-20226793511
4,200,000đ4,400,000đ