Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Games I5

vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-750ti-2g_thumb_20442022_104421.jpg
Case I5-9400F + 750ti 2G
MSP: PD-2022620224124
8,700,000đ8,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-8400-8500-750ti-2g_thumb_20312022_103131.jpg
Case I5-8400/8500 + 750ti 2G
MSP: PD-2019124132454
8,700,000đ9,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-1060-3g_thumb_16442022_084404.jpg
Case I5-7500 + 750ti 2G
MSP: PD-202223104940
7,600,000đ8,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-6500-750ti-2g_thumb_20042022_100435.jpg
Case I5-6500 + 750ti 2G
MSP: PD-201996112739
7,200,000đ7,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-4570-750ti-2g_thumb_20122022_101203.jpg
Case I5-4570 + 750ti 2G
MSP: PD-201996111647
6,300,000đ6,500,000đ