Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Games I7

vitinhphuongdanh_case-games-i7-8700-led-rgb_thumb_16422022_084206.jpg
Case Games I7-8700 Led RGB
MSP: PD-20222310423
14,500,000đ14,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i7-7700-led-rgb_thumb_16412022_084103.jpg
Case Games I7-7700 Led RGB
MSP: PD-202223103733
13,700,000đ14,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i7-3770-led-rgb_thumb_29032020_040338.jpg
Case Games I7-3770 Led RGB
MSP: PD-2020429155823
10,300,000đ10,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i7-4790-led-rgb_thumb_16382022_083816.jpg
Case Games I7-4790 Led RGB
MSP: PD-2020429164825
11,000,000đ11,800,000đ