Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Nox-Đồ Hoạ Intel

vitinhphuongdanh_pd04-dual-xeon-e5-2696-v2-48-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04542022_015404.jpg
PD06- DUAL XEON E5-2696 V4 (88 LUỒNG) / DDR4 ECC 128GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-202294135052
31,000,000đ32,000,000đ
vitinhphuongdanh_pd07-dual-xeon-e5-2680-v4-56-luong-ddr4-ecc-64gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_02562023_085637.jpg
PD07- DUAL XEON E5-2680 V4 (56 LUỒNG) / DDR4 ECC 64GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-202332205022
18,300,000đ19,000,000đ
vitinhphuongdanh_pd05-dual-xeon-e5-2690-v2-40-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04002022_020040.jpg
PD04- DUAL XEON E5-2699 V3 (72 LUỒNG) / DDR4 ECC 64GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-20229413551
19,000,000đ19,500,000đ
vitinhphuongdanh_pd03-dual-xeon-e5-2680-v3-48-luong-ddr4-ecc-64gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_27172023_021741.jpg
PD05- DUAL XEON E5-2680 V3 (48 LUỒNG) / DDR4 ECC 64GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-2023227141145
16,200,000đ16,800,000đ
vitinhphuongdanh_pd03-dual-xeon-e5-2680-v2-40-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04482022_014818.jpg
PD03- DUAL XEON E5-2680 V2 (40 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-202294134117
14,000,000đ14,500,000đ
vitinhphuongdanh_pd02-don-xeon-e5-2696-v2-24-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k620-2gb-_thumb_04382022_013858.jpg
PD02- ĐƠN XEON E5-2697 V2 (24 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-20229413360
10,300,000đ11,000,000đ
vitinhphuongdanh_pd01-don-xeon-e5-2670-v2-20-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k620-2gb-_thumb_04162022_011648.jpg
PD01- ĐƠN XEON E5-2670 V2 (20 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-2022941338
9,500,000đ10,000,000đ