Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Thế Hệ 8-9 Coffee Lake (N/Rn)

vitinhphuongdanh_bo-pd-vp08-i7-9700_thumb_04102022_021053.jpg
Bộ PD-VP08: I7-9700
MSP: PD-202210413520
10,900,000đ11,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp07-i5-9400_thumb_04562022_125617.jpg
Bộ PD-VP07: I5-9400
MSP: PD-2022104125222
9,200,000đ10,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp06-i7-8700_thumb_04112022_021112.jpg
Bộ PD-VP06: I7-8700
MSP: PD-2022104123325
10,200,000đ10,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp05-i3-8500_thumb_04262022_122613.jpg
Bộ PD-VP05: I5-8500
MSP: PD-2022104122056
8,000,000đ8,200,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp04-i3-8100_thumb_04092022_120931.jpg
Bộ PD-VP04: I3-8100
MSP: PD-20221041259
7,200,000đ7,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-9700-1660-super-6g_thumb_26152023_031516.jpg
Case I7-9700 + 1660 Super 6G
MSP: PD-2022913103525
18,700,000đ19,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-8700-1660-super-6g_thumb_26022023_030210.jpg
Case I7-8700 + 1660 Super 6G
MSP: PD-20222310423
16,700,000đ17,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-750ti-2g_thumb_20442022_104421.jpg
Case I5-9400F + 1650ti 4G
MSP: PD-2022620224124
12,200,000đ12,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-8400-8500-750ti-2g_thumb_20312022_103131.jpg
Case I5-8400/8500 + 1650 4G
MSP: PD-2019124132454
12,000,000đ12,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-9100f_thumb_07342022_013412.jpg
Case I3-9100F + 1030 4G
MSP: PD-202267132757
9,300,000đ10,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-8100_thumb_07192022_011952.jpg
Case I3-8100
MSP: PD-202267131752
5,500,000đ6,000,000đ