Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Bộ Máy Ráp Văn Phòng New

vitinhphuongdanh_bo-pd-vp13-i7-10700_thumb_04102022_021018.jpg
Bộ PD-VP13: I7-10700
MSP: PD-202210414415
15,300,000đ15,600,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp12-i5-10400_thumb_04542022_015444.jpg
Bộ PD-VP12: I5-10400
MSP: PD-2022104135027
10,300,000đ11,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp11-i3-10105_thumb_04452022_014500.jpg
Bộ PD-VP11: I3-10105
MSP: PD-2022104134020
8,500,000đ8,800,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp10-pentium-gold-g6405_thumb_04342022_013451.jpg
Bộ PD-VP10: Pentium Gold-G6405
MSP: PD-2022104132948
7,000,000đ7,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp08-i7-9700_thumb_04102022_021053.jpg
Bộ PD-VP08: I7-9700
MSP: PD-202210413520
12,200,000đ12,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp07-i5-9400_thumb_04562022_125617.jpg
Bộ PD-VP07: I5-9400
MSP: PD-2022104125222
10,400,000đ10,700,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp06-i7-8700_thumb_04112022_021112.jpg
Bộ PD-VP06: I7-8700
MSP: PD-2022104123325
9,950,000đ10,300,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp05-i3-8500_thumb_04262022_122613.jpg
Bộ PD-VP05: I5-8500
MSP: PD-2022104122056
8,000,000đ8,200,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp04-i3-8100_thumb_04092022_120931.jpg
Bộ PD-VP04: I3-8100
MSP: PD-20221041259
7,100,000đ7,500,000đ
vitinhphuongdanh_bo-pd-vp03-i7-7700_thumb_04112022_021127.jpg
Bộ PD-VP03: I7-7700
MSP: PD-2022104101345
7,950,000đ8,400,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp02-i5-7500_thumb_04092022_100953.jpg
Bộ PD-VP02: I5-7500
MSP: PD-202210410655
6,800,000đ7,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-vp01-i3-7100_thumb_04022022_100244.jpg
Bộ PD-VP01: I3-7100
MSP: PD-2022103144240
5,800,000đ6,000,000đ