Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Games I3

vitinhphuongdanh_case-games-i3-12100f_thumb_20482022_084823.jpg
Case Thế Hệ 12 I3-12100F (New)
MSP: PD-2022620204556
10,700,000đ11,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-10100f_thumb_07002022_020040.jpg
Case Thế Hệ 10 I3-10105F (New)
MSP: PD-202267135820
8,900,000đ9,200,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-9100f_thumb_07342022_013412.jpg
Case Thế Hệ 9 I3-9100F
MSP: PD-202267132757
6,500,000đ6,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-8100_thumb_07192022_011952.jpg
Case Thế Hệ 8 I3-8100
MSP: PD-202267131752
6,200,000đ6,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i3-7100_thumb_07492022_124923.jpg
Case Thế Hệ 7 I3-7100
MSP: PD-202267124535
5,200,000đ5,300,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-test_thumb_07392022_113929.jpg
Case Thế Hệ 6 I3-6100
MSP: PD-20226793511
5,000,000đ5,200,000đ