Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case Games I7

vitinhphuongdanh_case-i7-10700f-3050-8g-gaming_thumb_13222022_112209.jpg
Case I7-10700F + 3050 8G Gaming (New)
MSP: PD-2022913111430
24,200,000đ24,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-9700-1660-super-6g_thumb_13392022_103949.png
Case I7-9700 + 1660 Super 6G
MSP: PD-2022913103525
16,200,000đ16,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-8700-1660-super-6g_thumb_13272022_102754.jpg
Case I7-8700 + 1660 Super 6G
MSP: PD-20222310423
15,500,000đ15,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i7-7700-led-rgb_thumb_13082022_100833.jpg
Case I7-7700 + 1060 6G
MSP: PD-202223103733
11,800,000đ12,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-6700-1060-3g_thumb_12082022_090843.jpg
Case I7-6700 + 1060 3G
MSP: PD-2020429155823
9,500,000đ10,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-games-i7-4790-led-rgb_thumb_16382022_083816.jpg
Case I7-4790 + 1060 3G
MSP: PD-2020429164825
9,300,000đ9,500,000đ