Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Máy Lắp Ráp Đơn - Dual Xeon

vitinhphuongdanh_pd05-dual-xeon-e5-2690-v2-40-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04002022_020040.jpg
PD05- DUAL XEON E5-2690 V2 (40 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-20229413551
18,000,000đ18,500,000đ
vitinhphuongdanh_pd04-dual-xeon-e5-2696-v2-48-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04542022_015404.jpg
PD04- DUAL XEON E5-2696 V2 (48 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-202294135052
15,500,000đ16,000,000đ
vitinhphuongdanh_pd03-dual-xeon-e5-2680-v2-40-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k2200-4gb-_thumb_04482022_014818.jpg
PD03- DUAL XEON E5-2680 V2 (40 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K2200 (4GB)
MSP: PD-202294134117
14,000,000đ14,500,000đ
vitinhphuongdanh_pd02-don-xeon-e5-2696-v2-24-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k620-2gb-_thumb_04382022_013858.jpg
PD02- ĐƠN XEON E5-2696 V2 (24 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K620 (2GB)
MSP: PD-20229413360
10,500,000đ11,000,000đ
vitinhphuongdanh_pd01-don-xeon-e5-2670-v2-20-luong-ddr3-ecc-32gb-quadro-k620-2gb-_thumb_04162022_011648.jpg
PD01- ĐƠN XEON E5-2670 V2 (20 LUỒNG) / DDR3 ECC 32GB / QUADRO K620 (2GB)
MSP: PD-2022941338
9,500,000đ10,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-10-15-acc-_thumb_16422022_094240.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-20199995947
10,000,000đ10,300,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-10-15-acc-_thumb_16432022_094337.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (10-15 Acc)
MSP: PD-201996121411
11,000,000đ11,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-20-25-acc-_thumb_16442022_094459.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox (20-25 Acc)
MSP: PD-201992893518
15,000,000đ15,500,000đ