Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

vitinhphuongdanh_case-i7-9700-gaming_thumb_25012023_020137.jpg
Case I7-9700 Gaming
MSP: PD-2023223194755
12,800,000đ13,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-8700-gaming_thumb_25572023_015733.jpg
Case I7-8700 Gaming
MSP: PD-202322319357
11,000,000đ12,300,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-9400f-gaming_thumb_25272023_012722.jpg
Case I5-9400F Gaming
MSP: PD-202322017617
7,000,000đ8,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i3-9100f-gaming_thumb_25222023_012209.jpg
Case I3-9100F Gaming
MSP: PD-2023223212326
6,000,000đ7,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-9700_thumb_26262023_012632.jpg
Case I7-9700
MSP: PD-2023226132437
7,400,000đ7,700,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-8700_thumb_23102023_011038.jpg
Case I7-8700
MSP: PD-202322313716
6,000,000đ6,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i3-8400_thumb_23032023_010301.jpg
Case I5-8400
MSP: PD-2023223125939
4,200,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-pd03-i3-8100_thumb_20062023_030611.jpg
Case I3-8100
MSP: PD-20232201500
3,500,000đ4,500,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-7700-gaming_thumb_23312023_043135.jpg
Case I7-7700 Gaming
MSP: PD-2023223192448
10,000,000đ10,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-6700-gaming_thumb_23322023_033229.jpg
Case I7-6700 Gaming
MSP: PD-2023223191537
9,000,000đ9,600,000đ
vitinhphuongdanh_bo-i5-6400-6500-gaming_thumb_23502023_035035.jpg
Case I5-6400/6500 Gaming
MSP: PD-2023220152655
6,800,000đ7,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-7700_thumb_23572023_125728.jpg
Case I7-7700
MSP: PD-2023223125449
5,500,000đ5,800,000đ