Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Nox-Đồ Hoạ Huananzhi

vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2696-v4_thumb_03332023_093317.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox Dual Xeon E5-2696 V4
MSP: PD-20233392941
Liên hệ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2680-v4_thumb_03292023_092931.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox Dual Xeon E5-2680 V4
MSP: PD-20233392544
14,200,000đ15,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2696-v3_thumb_03172023_091747.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox Dual Xeon E5-2696 V3
MSP: PD-20233391348
Liên hệ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2699-v3_thumb_03232023_092352.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox Dual Xeon E5-2690 V3
MSP: PD-20233391958
14,000,000đ14,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2680-v3_thumb_03072023_090751.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox Dual Xeon E5-2680 V3
MSP: PD-2023339519
13,000,000đ14,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-e5-2680-v4_thumb_10082023_100819.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox E5-2680 V4
MSP: PD-20233313047
9,000,000đ9,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-20-25-acc-_thumb_16442022_094459.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox E5-2696 V3
MSP: PD-201992893518
Liên hệ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-e5-2699-v3_thumb_02152023_091522.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox E5-2690 V3
MSP: PD-201996121411
9,000,000đ9,500,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-10-15-acc-_thumb_02052023_090530.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox E5-2680 V3
MSP: PD-20199995947
8,500,000đ9,000,000đ
vitinhphuongdanh_cau-hinh-do-hoa-nox-dual-xeon-e5-2673-v3_thumb_19412023_114126.jpg
Cấu hình Đồ Họa & Nox E5-2673 V3
MSP: PD-2023319113653
7,300,000đ8,000,000đ