Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Thế Hệ 4 Haswell

vitinhphuongdanh_case-i7-4790-gaming_thumb_23002023_050037.jpg
Bộ I7-4790 Gaming
MSP: PD-202322319921
8,200,000đ8,000,000đ
vitinhphuongdanh_bo-i5-4570-4590-gaming_thumb_23472023_044717.jpg
Bộ I5-4570/4590 Gaming
MSP: PD-202322015137
6,500,000đ6,900,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-4790_thumb_22392023_023920.jpg
Case I7-4790
MSP: PD-202322214230
3,500,000đ3,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-pd2nd-i5-4570_thumb_22172023_021712.jpg
Case I5-4570
MSP: PD-2023222141157
2,800,000đ3,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-pd01-van-phong_thumb_20082023_010845.jpg
Case I3-4150
MSP: PD-20232201356
2,500,000đ2,800,000đ