Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Thế Hệ 6-7 Skylake/Kaby Lake

vitinhphuongdanh_case-i7-7700-gaming_thumb_23312023_043135.jpg
Case I7-7700 Gaming
MSP: PD-2023223192448
10,000,000đ10,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-6700-gaming_thumb_23322023_033229.jpg
Case I7-6700 Gaming
MSP: PD-2023223191537
9,000,000đ9,600,000đ
vitinhphuongdanh_bo-i5-6400-6500-gaming_thumb_23502023_035035.jpg
Case I5-6400/6500 Gaming
MSP: PD-2023220152655
6,800,000đ7,400,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-7700_thumb_23572023_125728.jpg
Case I7-7700
MSP: PD-2023223125449
5,500,000đ5,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-i7-6700_thumb_23532023_125322.jpg
Case I7-6700
MSP: PD-2023223124953
4,800,000đ5,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-7500_thumb_23582023_095844.jpg
Case I5-7500
MSP: PD-202322395458
3,600,000đ4,000,000đ
vitinhphuongdanh_case-i5-6500_thumb_23522023_095234.jpg
Case I5-6500
MSP: PD-202322394812
3,400,000đ3,800,000đ
vitinhphuongdanh_case-pd01-i3-6100_thumb_20552023_025509.jpg
Case I3-6100
MSP: PD-2023220144847
3,000,000đ3,300,000đ