Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Cáp tín hiệu

vitinhphuongdanh_day-mini-display-to-hdmi_thumb_25042023_050437.jpg
Dây Mini Display to Hdmi Full HD
MSP: PD-202322517313
200,000đ
vitinhphuongdanh_day-display-to-hdmi-2k-4k-suport-sound_thumb_25542023_045427.jpg
Dây Display to Hdmi 2K-4K Suport Sound
MSP: PD-2023225165243
180,000đ
vitinhphuongdanh_cap-displayport-zin-thao-may_thumb_25462023_044627.jpg
Cáp Displayport Zin Tháo Máy
MSP: PD-2023225163854
70,000đ
vitinhphuongdanh_cap-hdmi-zin-thao-may_thumb_25372023_043729.jpg
Cáp Hdmi Zin Tháo Máy
MSP: PD-2023225163651
50,000đ
vitinhphuongdanh_cap-dvi-zin-thao-may-2nd-_thumb_25352023_043548.jpg
Cáp Dvi Zin Tháo Máy (2nd)
MSP: PD-2023225163458
50,000đ
vitinhphuongdanh_cap-vga-zin-thao-may-xanh-den-_thumb_25322023_043253.jpg
Cáp Vga Zin Tháo Máy (Xanh-Đen)
MSP: PD-2023225163142
50,000đ