Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case máy tính

vitinhphuongdanh_case-xigmatek-xa-22_thumb_29542022_085407.jpg
Case Xigmatek XA-22
MSP: PD-2022929205137
380,000đ400,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-aquarius-s-black-white-pink_thumb_11202022_102038.jpg
Case Xigmatek AQUARIUS S Black - White - Pink
MSP: PD-2022911221849
1,450,000đ1,600,000đ
vitinhphuongdanh_case-van-phong_thumb_07302022_093027.jpg
Case Văn Phòng
MSP: PD-2022679277
300,000đ350,000đ
vitinhphuongdanh_case-infinity-shika-black_thumb_03192022_081908.jpg
Case Infinity Shika Black
MSP: PD-20226381731
530,000đ580,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-infinity-1f-black-white-pink_thumb_03162022_081658.jpg
Case Xigmatek Infinity 1F Black - White - Pink
MSP: PD-20226381257
780,000đ850,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-aero-fadil-1f-black-white-pink_thumb_16122022_101239.jpg
Case Xigmatek Aero Fadil 1F Black - White - Pink
MSP: PD-202231610937
880,000đ950,000đ
vitinhphuongdanh_case-golden-field-rgb1-foresee-pink-blue_thumb_16342022_093429.jpg
Case Golden Field RGB1 Foresee Pink - Blue
MSP: PD-202231693121
780,000đ850,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-gemini-2-3fb-black-white-pink-orange_thumb_16362022_093608.png
Case Xigmatek Gemini 2 3FB Black - White - Pink - Orange
MSP: PD-202231692446
980,000đ1,100,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-nyc-black-white-pink_thumb_16502022_085015.jpg
Case Xigmatek NYC Black - White - Pink
MSP: PD-202231684713
850,000đ950,000đ
vitinhphuongdanh_case-infinity-sense_thumb_29062020_050607.jpg
Case Infinity Sense Led Digital RGB
MSP: PD-202042917437
600,000đ650,000đ
vitinhphuongdanh_case-infinity-eclipse_thumb_13352020_083527.jpg
Case Infinity Eclipse
MSP: PD-2020413203027
500,000đ550,000đ
vitinhphuongdanh_case-1st-x2-2-kinh-cuong-luc_thumb_14002019_110021.jpg
Case 1st X2 2 Kính Cường Lực
MSP: PD-2019914105459
400,000đ500,000đ