Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
120 Gò Xoài, F. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Case máy tính

vitinhphuongdanh_case-infinity-sense_thumb_29062020_050607.jpg
Case Infinity Sense Led Digital RGB
MSP: PD-202042917437
600,000đ650,000đ
vitinhphuongdanh_case-infinity-eclipse_thumb_13352020_083527.jpg
Case Infinity Eclipse
MSP: PD-2020413203027
500,000đ550,000đ
vitinhphuongdanh_case-1st-x2-2-kinh-cuong-luc_thumb_14002019_110021.jpg
Case 1st X2 2 Kính Cường Lực
MSP: PD-2019914105459
400,000đ500,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-venom_thumb_14082019_110821.jpg
Case Xigmatek VENOM
MSP: PD-201991411246
800,000đ850,000đ
vitinhphuongdanh_case-v3-608_thumb_28192019_111955.jpg
Case VSP V3-608
MSP: PD-2019928111615
330,000đ350,000đ
vitinhphuongdanh_case-xigmatek-iris_thumb_28262019_112609.jpg
Case Xigmatek IRIS
MSP: PD-2019928112137
700,000đ750,000đ
vitinhphuongdanh_case-vsp-ka-180_thumb_28322019_113237.jpg
Case VSP KA-180
MSP: PD-2019928112731
430,000đ450,000đ
vitinhphuongdanh_case-golden-field-h3b_thumb_28432019_114327.jpg
Case Golden Field H3B
MSP: PD-2019928113542
550,000đ600,000đ