Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
120 Gò Xoài, F. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Fan Case 12cm

vitinhphuongdanh_fan-coolman-v2_thumb_29002020_050057.jpg
Fan CoolMoon V2
MSP: PD-2020429165921
80,000đ100,000đ
vitinhphuongdanh_fan-rgb-coolman-v5-5-fan-12cm-_thumb_30192019_031934.jpg
Fan RGB Coolman V5 (5 Fan 12cm)
MSP: PD-2019930151626
550,000đ600,000đ
vitinhphuongdanh_fan-rgb-coolman-v5_thumb_30132019_031308.jpg
Fan RGB Coolman V5 (3 Fan 12cm)
MSP: PD-201993015740
350,000đ400,000đ
vitinhphuongdanh_fan-12cm-1st-player_thumb_30002019_030042.png
Fan 12cm 1St Player
MSP: PD-2019930145847
80,000đ100,000đ