Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Main 1366-2011

vitinhphuongdanh_main-hunazi-x58-pro-1366_thumb_28192019_101912.jpg
Main Hunazi X58 Pro 1366
MSP: PD-2019928101727
1,700,000đ1,750,000đ
vitinhphuongdanh_main-huna-x79-pro-2011-e5-v1-2_thumb_28232019_102315.jpg
Main Huna X79 Pro 2011 E5 V1-2
MSP: PD-2019928102048
1,750,000đ1,800,000đ
vitinhphuongdanh_main-huna-x99-pro-2011-e5-v3-ddr4_thumb_28372019_103706.jpg
Main Huna X99 Pro 2011 E5 V3 DDR4
MSP: PD-2019928103330
2,000,000đ2,100,000đ
vitinhphuongdanh_main-hunazi-x99-8m-gaming-2011-e5-v3-ddr4_thumb_28402019_104009.jpg
Main Hunazi X99-8M Gaming 2011 E5 V3 DDR4
MSP: PD-2019928103815
2,000,000đ2,100,000đ
vitinhphuongdanh_main-hunazi-duo-x79-8d-2011-e5-v1-2_thumb_28462019_104646.jpg
Main Hunazi Duo X79-8D 2011 E5 V1-2
MSP: PD-201992810433
3,400,000đ3,500,000đ