Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Tản CPU

vitinhphuongdanh_tan-id-cooling-zoomflow-360-xt-argb_thumb_25202023_042050.jpg
Tản ID-Cooling ZOOMFLOW 360-XT ARGB
MSP: PD-2023225161446
2,300,000đ2,600,000đ
vitinhphuongdanh_tan-id-cooling-zoomflow-240-xt-argb_thumb_25142023_041410.jpg
Tản ID-Cooling ZOOMFLOW 240-XT ARGB
MSP: PD-202322516914
1,700,000đ2,000,000đ
vitinhphuongdanh_tan-id-cooling-se-214-rgb_thumb_03242022_022435.jpg
Tản ID-Cooling Se-214 RGB
MSP: PD-2022103142244
450,000đ500,000đ
vitinhphuongdanh_tan-jonsbo-cr1000_thumb_03192022_021944.jpg
Tản Jonsbo CR1000
MSP: PD-2020413202411
450,000đ500,000đ
vitinhphuongdanh_fan-cpu-zin-1155-1150-1151_thumb_30552019_025542.jpg
Fan Cpu Zin 1155-1150-1151
MSP: PD-2019930145118
50,000đ70,000đ
vitinhphuongdanh_tan-darkflash-l6_thumb_30462019_024619.jpg
Tản DarkFlash L6
MSP: PD-2019930144248
Liên hệ
vitinhphuongdanh_tan-cooler-master-t400-pro_thumb_30422019_024226.jpg
Tản Cooler Master T400 Pro
MSP: PD-2019930144044
750,000đ800,000đ
vitinhphuongdanh_tan-cooler-master-t400i_thumb_30392019_023937.jpg
Tản Cooler Master T400i
MSP: PD-201993014366
300,000đ350,000đ