Vi Tính Phương Danh
Phân phối linh kiện vi tính và laptop
30K Đường Số 43B, Phường 10, Quận 6
vitinhphuongdanh.com
Thời gian làm việc: 8:30 đến 17:30 thứ 2 - thứ 6

Vga Củ (2nd)

vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-asus-msi-gtx-1050-2g-ddr5_thumb_06242022_012421.jpg
Vga Gigabyte-Asus-Msi GTX 1050 2G DDR5
MSP: PD-202266132025
2,500,000đ2,800,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gt-1030-2g-ddr5_thumb_06162022_011631.jpg
Vga Gigabyte GT 1030 2G DDR5
MSP: PD-20226613145
2,000,000đ2,200,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gtx-750ti-2g-ddr5_thumb_06092022_010933.jpg
Vga Gigabyte GTX 750ti 2G DDR5
MSP: PD-20226613741
2,000,000đ2,200,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gtx-750-1g-ddr5_thumb_06512022_125158.jpg
Vga Gigabyte GTX 750 2G DDR5
MSP: PD-202266124942
1,500,000đ1,700,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gt-730-2g-ddr5_thumb_06442022_124406.jpg
Vga Gigabyte GT 730 2G DDR5
MSP: PD-202266124222
1,000,000đ1,100,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gt-730-2g-ddr3_thumb_06402022_124030.jpg
Vga Gigabyte GT 730 2G DDR3
MSP: PD-202266123812
850,000đ900,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gt-630-2g-ddr3_thumb_06352022_123545.jpg
Vga Gigabyte GT 630 2G DDR3
MSP: PD-202266123330
750,000đ800,000đ
vitinhphuongdanh_vga-gigabyte-gt-420-2g-ddr3_thumb_06252022_122547.jpg
Vga Gigabyte GT 420 2G DDR3
MSP: PD-202266122320
600,000đ650,000đ